ايران سرزمين شكوه و زيبايی ها

رویدادها

سالانه - اردیبهشت ماه
استان اصفهان - شهر کاشان
نوع: فرهنگی-تاریخی

جشنواره گلاب گیری

سازمان متولی: شهرداری کاشان

485 rewies

امسال هم جشنواره گلاب گیری کاشان از تاریخ سه شنبه 08 ارديبهشت 95 تا تاریخ جمعه 25 ارديبهشت 95 پذیرای مهمانان عزیز خواهد بود.

سالانه - 95/8/25 الی 5/10/95 ساعت 9-18
استان تهران - شهر تهران
نوع: فرهنگی-تاریخی

ملی گردشگری

سازمان متولی: میراث گردشگری

485 rewies

گردشگری گردشگری