Iran The Land Of Glory And Beauties

دین و مذهب

نزدیک به ۸۰% از ایرانیان خود را مسلمان شیعه(دین رسمی کشور) می‌دانند و حدود ۱۸% مسلمان سنی و صوفی هستند. %۲ باقی‌مانده اقلیت‌های مذهبی ایران را تشکیل می‌دهند که از آن جمله‌اند: زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان. اقلیت های مذهبی در ایران به رسمیت شناخته می‌شوند و در مجلس شورای اسلامی کرسی نمایندگی دارند. دین زرتشتی زمانی دین اکثر مردم ایران بود اما امروز جمعیت زرتشتیان ایران از ده‌ها هزار نفر تجاوز نمی‌کند. ایران بزرگترین جمعیت یهودیان را در جهان اسلام دارد.