إيران أرض المجد والجمال

صنایع دستی

شواهد ساخت اولین صنایع دستی در خاورمیانه به هشت هزار سال پیش برمیگردد؛ به زمان انسان های عصر نوسنگی. از آن زمان تا امروز مردمان هر ناحیه ایران با آداب، باورها و هنر ویژه شان، صنایع دستی خاص خود را تولید کرده اند. صنایع دستی این کشور 300 رشته مختلف دارد و به همین دلیل ایران مقام نخست تنوع صنایع دستی را در دنیا را از آن خود کرده است

سفالگری، قلمکاری و قلمزنی، کاشی گری، حکاکی، قفل سازی، گلیم بافی، ابریشم دوزی و ابریشم بافی، معرق، تراش سنگ های قیمتی، فیروزه کوبی، طراحی و تذهیب، نقاشی های سنتی، جاجیم بافی، قالیبافی، زیلو بافی، لباسهای محلی، خراطی، کنده کاری، منبت، مخمل بافی، شیشه گری و مینا کاری و .... همه اینها در گوشه گوشه ایران یادآور رسوم، باورها و فرهنگ اقوام مختلف اند که می توان با سر زدن به بازارچه های صنایع دستی هر شهر، پیدایشان کرد.